Logo
SK

Retail a obchodne centra

Space nahradzuje alebo vzdialene riadi pracovné činnosti pri správe budov a obchodných centier. Vďaka tomu zníži náklady na prevádzku aj ľudské zdroje. Systém zaistí tiež dôkladnú analýzu dát, ktorá uľahčí vaše podnikateľské rozhodovanie.


VYBERTE SI Z NASLEDUJÚCICH OBLASTÍ:

Prediktívna údržba objektu

Chcete včas podchytiť mimoriadne udalosti a krízové situácie? V oblasti merania a regulácie (MaR) zabezpečujeme vzdialenú správu systémov, zaobstaráme napojenie záplavových snímačov, tepelných snímačov, snímačov hladiny či iných IoT technológií. Zaistíme správne fungovanie vstupov a výťahov, pomôžeme nastaviť efektívnu spotrebu energií na základe zberu dát. Prevezmeme za vás kompletný chod objektu, včas odhalíme potencionálnu poruchu či problém a vy ušetríte náklady za škody spôsobené prípadnou haváriou.

Monitoring parkoviska

Potrebujete lepší prehľad o obsadenosti parkovacích miest? Navigovať vodiča na voľné miesta bez nutnosti prítomného zamestnanca? Naša technológia umožňuje nielen efektívnejšiu ochranu zaparkovaných vozidiel, ale aj spôsob, ako lepšie využiť existujúce parkovacie miesta. V prípade incidentov tiež možnosť čítania ŠPZ a aktívnej spolupráce s Políciou Slovenskej republiky.

Monitoring odpadového hospodárstva

Smart senzory dokážu pomocou nazbieraných dát monitorovať a predpovedať zaplnenie kontajnerov všetkých typov a veľkostí. Vďaka tomu vám pomôžeme efektívne naplánovať automatizované plánovanie zvozov a optimalizovať trasy. Pre vodičov zvozov je navyše dostupná mobilná aplikácia s navigáciou trasy zvozov.

Kontrola servisných organizácií

V pohodlí a na diaľku je možné sledovať a kontrolovať upratovanie a zabezpečenie objektu, a to aj služby vašich dodávateľov. Vy sa zároveň môžete uistiť, či sú všetky kontroly nastavené tak, aby pokryli všetky dôležité riziká.

Automatizácia vstupov

Na zaistenie bezpečnosti a pohodlnosti vstupov do objektov vám pomôžu naše automatizované senzory. Získate dokonalý prehľad o dianí na vašom objekte a z jedného miesta bude možné vzdialene ovládať závory, vstupné brány, rolety aj karusely.

Sme tu pre vás

Dohodnite si s nami stretnutie a bezplatnú konzultáciu, radi s vami preberieme vaše požiadavky a spoločne nájdeme riešenie šité na mieru.

Nikola Šimková

Obchodný manažér

+421 918 897 613 +421 918 897 613

Vzdialená ochrana objektov

Chcete ušetriť finančné prostriedky za nočné stráženie? Prostredníctvom dohľadového centra Space vzdialene dohliadneme na váš objekt a v prípade incidentu okamžite vyriešime krízové situácie, prípadne povoláme zásahovú službu, ktorá problém vyrieši v priebehu niekoľkých minút.

Odhalenie internej či externej kriminality

Zabezpečíme pre vás sofistikovaný systém ochrany, ktorý vám umožní predchádzať krádežiam a zlepšiť zabezpečenie predajnej plochy aj pracovníkov. Dokážeme tiež detekovať vandalizmus alebo včas odhaliť podozrivé správanie. Bezpečnostné hrozby na vás číhajú aj zvnútra spoločnosti. Prostredníctvom technického zabezpečenia zabránime priateľským nákupom, krádežiam zamestnancov v distribučných centrách a skladoch či priamo krádežiam na majetku alebo tovare klienta. Spravidla klientovi ušetríme 30% nákladov na odpise majetku.

Monitoring pokladne a hotovosti

Ako odhaliť krádeže z pokladne a priateľské nákupy v reálnom čase? Využite našu službu online monitoringu pokladne a toku hotovosti, ušetríte si tak veľa starostí a zbytočných strát financií.

Kontrolovanie BOZP a OOPP a PO

Prevezmeme za vás kontrolu dodržiavania BOZP a všetkých bezpečnostných predpisov, ako je požiarna ochrana alebo používanie ochranných pracovných prostriedkov. A to pomocou umelej inteligencie a sofistikovaných kamier.

Pult centrálnej ochrany (PCO a VPCO)

Napojíme váš objekt na pult centrálnej ochrany a vy tak získate dokonalý prehľad o dianí v reálnom čase, vrátane video záznamov a spätného vyhodnotenia v prípade najrôznejších udalostí, ktoré vás môžu prekvapiť.

Ochrana osamotených zamestnancov

Už ste počuli o osobnom strážcovi Inspect 2? Postráži za vás osamotených zamestnancov a spustí výstrahu v prípade pádu, nehybnosti alebo vstupu do nebezpečnej oblasti.

Kontrola pokladničných dokladov

Ako zabrániť špekuláciám s pokladničným systémom a krádežiam prostredníctvom nenaskenovaného tovaru v prospech zamestnanca alebo zákazníka? Predísť zbytočným krádežiam môžete s našim softvérom napojeným na kamery a pokladničné doklady, ktorý za pomoci operátora vyhodnotí všetky neštandardné správania pri skenovaní tovaru. Získajte aktuálny prehľad nad všetkými dokladmi, ktoré prejdú vašim pokladničným systémom.

Sme tu pre vás

Dohodnite si s nami stretnutie a bezplatnú konzultáciu, radi s vami preberieme vaše požiadavky a spoločne nájdeme riešenie šité na mieru.

Nikola Šimková

Obchodný manažér

+421 918 897 613 +421 918 897 613

Footfall a trasovanie osôb

Získajte prehľad o aktuálnom počte osôb v budove a spoznajte vašich návštevníkov ešte bližšie. Naše inteligentné kamery pri vstupe do objektu každú osobu zaevidujú, vyhodnotia jej demografické údaje a presne spočítajú, koľko ľudí prišlo v určitom časovom období. Dáta starostlivo ukladáme a používame pre vašu spätnú väzbu a generovanie štatistík

HEATMAPY A SPRÁVANIE ZÁKAZNÍKA

Chcete vedieť, aké miesta sú pre vašich návštevníkov najzaujímavejšie? Ako optimalizovať rozmiestnenie regálov a identifikovať "mŕtve zóny"? Heatmapy vám pomôžu odhaliť nákupné správanie vašich zákazníkov a vy získate dokonalý prehľad o tom, kde sa najčastejšie pohybujú.

REPORTING ZHROMAŽDENÝCH DÁT

S využitím najmodernejších technológií dokážeme zbierať potrebné dáta, ktoré prostredníctvom analýzy následne pomôžu k efektívnejšiej a úspornejšiej správe budovy. Na základe analýzy sme vám schopní poskytnúť optimalizáciu existujúceho technického vybavenia, upozorniť napríklad na poruchy či pomoc s plánovaním spotreby energií.

Monitoring efektivity práce a pracovných postupov

Ako zvýšiť ziskovosť, efektivitu práce a zároveň ochrániť na maximum citlivé dáta vašej spoločnosti? Správnym nastavením monitoringu práce, ktorý pre vás zaistíme jednoducho, rýchlo a eticky.

Počítánie zákazníkov v jednotkách OC

Dokážeme pre vás zistiť presné štatistiky o počte návštevníkov vstupujúcich do jednotlivých predajní vnútri obchodných centier. Tieto dáta starostlivo ukladáme a vy získate presný údaj o počte zákazníkov, ktorý predajne poskytujú OC pre výpočet ceny nájmu jednotlivých obchodných jednotiek.

SOFTVÉR NA MIERU

Vytvoríme vám softvérové riešenie prispôsobené vašim potrebám a cieľom. Na základe našej analýzy vám odporučíme vhodné riešenie, ktoré bude mať zmysel z funkčného aj ekonomického hľadiska.

Sme tu pre vás

Dohodnite si s nami stretnutie a bezplatnú konzultáciu, radi s vami preberieme vaše požiadavky a spoločne nájdeme riešenie šité na mieru.

Nikola Šimková

Obchodný manažér

+421 918 897 613 +421 918 897 613