Logo
SK

Priemysel a logistika

Space nahradzuje alebo vzdialene riadi pracovné činnosti pri správe budov a obchodných centier. Vďaka tomu zníži náklady na prevádzku aj ľudské zdroje. Systém zaistí tiež dôkladnú analýzu dát, ktorá uľahčí vaše podnikateľské rozhodovanie.

       

VYBERTE SI Z NASLEDUJÚCICH OBLASTÍ:

Prediktívna údržba objektu

Chcete včas podchytiť mimoriadne udalosti a krízové situácie? V oblasti merania a regulácie (MaR) zabezpečujeme vzdialenú správu systémov, zaobstaráme napojenie záplavových snímačov, tepelných snímačov, snímačov hladiny či iných IoT technológií. Zaistíme správne fungovanie vstupov a výťahov, pomôžeme nastaviť efektívnu spotrebu energií na základe zberu dát. Prevezmeme za vás kompletný chod objektu, včas odhalíme potencionálnu poruchu či problém a vy ušetríte náklady za škody spôsobené prípadnou haváriou.

AUTOMATIZÁCIA PROCESOV

Prídu vám vaše logistické či prevádzkové procesy zdĺhavé, neefektívne a ešte k tomu príliš nákladné? Kontaktujte nás pre nezáväznú analýzu a zhodnotenie vašich prevádzkových úspor.

Monitoring parkoviska

Potrebujete lepší prehľad o obsadenosti parkovacích miest? Navigovať vodiča na voľné miesta bez nutnosti prítomného zamestnanca? Naša technológia umožňuje nielen efektívnejšiu ochranu zaparkovaných vozidiel, ale aj spôsob, ako lepšie využiť existujúce parkovacie miesta. V prípade incidentov tiež možnosť čítania ŠPZ a aktívnej spolupráce s Políciou Slovenskej republiky.

Sledovanie dopravnej situácie

Cez kamerový systém zabezpečíme hladkú prevádzku a stráženie dopravnej situácie vo vašom objekte. Zabránime tak zbytočným dopravným stretom a usmerníme neporiadnych vodičov a ich parkovanie na zákaze, či pri blokovaní požiarnych nástupíšť a hydrantov.

Monitoring odpadového hospodárstva

Smart senzory dokážu pomocou nazbieraných dát monitorovať a predpovedať zaplnenie kontajnerov všetkých typov a veľkostí. Vďaka tomu vám pomôžeme efektívne naplánovať automatizované plánovanie zvozov a optimalizovať trasy. Pre vodičov zvozov je navyše dostupná mobilná aplikácia s navigáciou trasy zvozov.

Kontrola servisných organizácií

V pohodlí a na diaľku je možné sledovať a kontrolovať upratovanie a zabezpečenie objektu, a to aj služby vašich dodávateľov. Vy sa zároveň môžete uistiť, či sú všetky kontroly nastavené tak, aby pokryli všetky dôležité riziká.

Automatizácia vstupov

Na zaistenie bezpečnosti a pohodlnosti vstupov do objektov vám pomôžu naše automatizované senzory. Získate dokonalý prehľad o dianí na vašom objekte a z jedného miesta bude možné vzdialene ovládať závory, vstupné brány, rolety aj karusely.

Sme tu pre vás

Dohodnite si s nami stretnutie a bezplatnú konzultáciu, radi s vami preberieme vaše požiadavky a spoločne nájdeme riešenie šité na mieru.

Nikola Šimková

Obchodný manažér

+421 918 897 613 +421 918 897 613

Vzdialená ochrana objektov

Chcete ušetriť finančné prostriedky za nočné stráženie? Prostredníctvom dohľadového centra Space vzdialene dohliadneme na váš objekt a v prípade incidentu okamžite vyriešime krízové situácie, prípadne povoláme zásahovú službu, ktorá problém vyrieši v priebehu niekoľkých minút.

Automatická recepcia

Hľadáte spôsob, ako urýchliť vybavenie návštev na recepcií a ušetriť pritom náklady? Naša e-Reception nahradí súčasnú fyzickú recepčnú a dokáže plne vybaviť návštevu, poradiť s orientáciou po okolí, spojiť sa s helpdeskom M2C Space a poskytovať ďalšie služby priamo vám na mieru. Získajte dokonalý prehľad o evidencii návštev.

Odhalenie internej či externej kriminality

Bezpečnostné hrozby prichádzajú zvonku i zvnútra firmy. Zabezpečíme pre vás zodpovedajúce technické zabezpečenie, aby vás už neprekvapili žiadne krádeže v skladoch, logistike ani vo výrobe. Spravidla klientovi ušetríme 30% nákladov na odpise majetku.

Kontrolovanie BOZP a OOPP a PO

Prevezmeme za vás kontrolu dodržiavania BOZP a všetkých bezpečnostných predpisov, ako je požiarna ochrana alebo používanie ochranných pracovných prostriedkov. A to pomocou umelej inteligencie a sofistikovaných kamier.

Pult centrálnej ochrany (PCO a VPCO)

Napojíme váš objekt na pult centrálnej ochrany a vy tak získate dokonalý prehľad o dianí v reálnom čase, vrátane video záznamov a spätného vyhodnotenia v prípade najrôznejších udalostí, ktoré vás môžu prekvapiť.

Ochrana osamotených zamestnancov

Už ste počuli o osobnom strážcovi Inspect 2? Postráži za vás osamotených zamestnancov a spustí výstrahu v prípade pádu, nehybnosti alebo vstupu do nebezpečnej oblasti.

Sme tu pre vás

Dohodnite si s nami stretnutie a bezplatnú konzultáciu, radi s vami preberieme vaše požiadavky a spoločne nájdeme riešenie šité na mieru.

Nikola Šimková

Obchodný manažér

+421 918 897 613 +421 918 897 613

Spracovanie kamerových záznamov

Udiala sa na vašom objekte mimoriadna situácia a potrebujete prešetriť, kto je za vzniknutý stav zodpovedný? Spracujeme za vás kamerové záznamy ako podklad pre prípadné vyšetrovanie incidentu podľa vašich požiadaviek.

Monitoring pohybu tovaru a osôb

Potrebujete poznať presnú polohu osôb či tovaru vo vnútorných priestoroch? Upozorníme za vás dispečera na nezvyčajné situácie, akými sú neštandardné pohyby návštevníkov alebo ich zoskupovanie, a zaistíme pomoc v prípade evakuácie.

REPORTING ZHROMAŽDENÝCH DÁT

S využitím najmodernejších technológií dokážeme zbierať potrebné dáta, ktoré prostredníctvom analýzy následne pomôžu k efektívnejšiej a úspornejšiej správe budovy. Na základe analýzy sme vám schopní poskytnúť optimalizáciu existujúceho technického vybavenia, upozorniť napríklad na poruchy či pomoc s plánovaním spotreby energií

Monitoring efektivity práce a pracovných postupov

Ako zvýšiť ziskovosť, efektivitu práce a zároveň ochrániť na maximum citlivé dáta vašej spoločnosti? Správnym nastavením monitoringu práce, ktorý pre vás zaistíme jednoducho, rýchlo a eticky.

SOFTVÉR NA MIERU

Vytvoríme vám softvérové riešenie prispôsobené vašim potrebám a cieľom. Na základe našej analýzy vám odporučíme vhodné riešenie, ktoré bude mať zmysel z funkčného aj ekonomického hľadiska.

Sme tu pre vás

Dohodnite si s nami stretnutie a bezplatnú konzultáciu, radi s vami preberieme vaše požiadavky a spoločne nájdeme riešenie šité na mieru.

Nikola Šimková

Obchodný manažér

+421 918 897 613 +421 918 897 613