Logo
SK

Komerčné budovy a hotely

Space nahradzuje alebo vzdialene riadi pracovné činnosti pri správe budov a obchodných centier. Vďaka tomu zníži náklady na prevádzku aj ľudské zdroje. Systém zaistí tiež dôkladnú analýzu dát, ktorá uľahčí vaše podnikateľské rozhodovanie.


VYBERTE SI Z NASLEDUJÚCICH OBLASTÍ: 

Automatická recepcia

Hľadáte spôsob ako urýchliť vybavenie návštev na recepcií a ušetriť pritom náklady? Naša e-Reception nahradí súčasnú fyzickú recepčnú a dokáže plne vybaviť návštevu, poradiť s orientáciou po okolí, spojiť sa s helpdeskom Space a poskytovať ďalšie služby priamo vám na mieru. Získajte dokonalý prehľad o evidencii návštev.

Prediktívna údržba objektu

Chcete včas podchytiť mimoriadne udalosti a krízové situácie? V oblasti merania a regulácie (MaR) zabezpečujeme vzdialenú správu systémov, zaobstaráme napojenie záplavových snímačov, tepelných snímačov, snímačov hladiny či iných IoT technológií. Zaistíme správne fungovanie vstupov a výťahov, pomôžeme nastaviť efektívnu spotrebu energií na základe zberu dát. Prevezmeme za vás kompletný chod objektu, včas odhalíme potencionálnu poruchu či problém a vy ušetríte náklady za škody spôsobené prípadnou haváriou.

Monitoring parkoviska

Potrebujete lepší prehľad o obsadenosti parkovacích miest? Navigovať vodiča na voľné miesta bez nutnosti prítomného zamestnanca? Naša technológia umožňuje nielen efektívnejšiu ochranu zaparkovaných vozidiel, ale aj spôsob, ako lepšie využiť existujúce parkovacie miesta. V prípade incidentov tiež možnosť čítania ŠPZ a aktívnej spolupráce s Políciou Slovenskej republiky.

Monitoring odpadového hospodárstva

Smart senzory dokážu pomocou nazbieraných dát monitorovať a predpovedať zaplnenie kontajnerov všetkých typov a veľkostí. Vďaka tomu vám pomôžeme efektívne naplánovať automatizované plánovanie zvozov a optimalizovať trasy. Pre vodičov zvozov je navyše dostupná mobilná aplikácia s navigáciou trasy zvozov.

Kontrola servisných organizácií

V pohodlí a na diaľku je možné sledovať a kontrolovať upratovanie a zabezpečenie objektu, a to aj služby vašich dodávateľov. Vy sa zároveň môžete uistiť, či sú všetky kontroly nastavené tak, aby pokryli všetky dôležité riziká.

Automatizácia vstupov

Na zaistenie bezpečnosti a pohodlnosti vstupov do objektov vám pomôžu naše automatizované senzory. Získate dokonalý prehľad o dianí na vašom objekte a z jedného miesta bude možné vzdialene ovládať závory, vstupné brány, rolety aj karusely.

Sme tu pre vás

Dohodnite si s nami stretnutie a bezplatnú konzultáciu, radi s vami preberieme vaše požiadavky a spoločne nájdeme riešenie šité na mieru.

Nikola Šimková

Obchodný manažér

+421 918 897 613 +421 918 897 613

Vzdialená ochrana objektov

Chcete ušetriť finančné prostriedky za nočné stráženie? Prostredníctvom dohľadového centra Space vzdialene dohliadneme na váš objekt a v prípade incidentu okamžite vyriešime krízové situácie, prípadne povoláme zásahovú službu, ktorá problém vyrieši v priebehu niekoľkých minút.

Kontrolovánie BOZP, OOPP a PO

Prevezmeme za vás kontrolu dodržiavania BOZP a všetkých bezpečnostných predpisov, ako je požiarna ochrana alebo používanie ochranných pracovných prostriedkov. A to pomocou umelej inteligencie a sofistikovaných kamier.

Pult centrálnej ochrany (PCO a VPCO)

Napojíme váš objekt na pult centrálnej ochrany a vy tak získate dokonalý prehľad o dianí v reálnom čase, vrátane video záznamov a spätného vyhodnotenia v prípade najrôznejších udalostí, ktoré vás môžu prekvapiť.

Ochrana osamotených zamestnancov

Už ste počuli o osobnom strážcovi Inspect 2? Postráži za vás osamotených zamestnancov a spustí výstrahu v prípade pádu, nehybnosti alebo vstupu do nebezpečnej oblasti.

Odhalenie externej kriminality

Chcete perfektne zabezpečiť váš majetok? Zabezpečíme pre vás technické vybavenie, vďaka ktorému zabránime krádežiam vybavenia vnútri aj zvonku budovy a na zásobovacích rampách. Eliminujeme úmyselné poškodenie formou vandalizmu. Zamedzíme zhlukovaniu nežiadúcich osôb v blízkosti vášho objektu a ochránime vozidlá vašich klientov pred poškodením či prípadnou krádežou.

Sme tu pre vás

Dohodnite si s nami stretnutie a bezplatnú konzultáciu, radi s vami preberieme vaše požiadavky a spoločne nájdeme riešenie šité na mieru.

Nikola Šimková

Obchodný manažér

+421 918 897 613 +421 918 897 613

Monitoring pohybu osôb

Potrebujete lepší prehľad o správaní a pohybe osôb vo vašom objekte? Pomocou technológií zozbierame potrebné dáta, ktoré pomôžu k optimalizácii prevádzky budovy. Sme schopní zabezpečiť dodržiavanie rozostupov, kontrolovať používanie respirátorov a monitorovať miesta, kde sa zhlukujú väčšie počty návštevníkov, ako sú napríklad relax zóny či priestory lobby / recepcie. Zaistíme elimináciu týchto priestorov a dodržiavanie všetkých bezpečnostných nariadení. Náš dispečer vás upozorní na nezvyčajné situácie a zaistí pomoc napríklad aj v prípadoch možnej evakuácie budovy.

REPORTING ZHROMAŽDENÝCH DÁT

S využitím kamier a chytrých čidiel dokážeme zbierať potrebné dáta, ktoré prostredníctvom analýzy následne pomôžu k efektívnejšiej a úspornejšiej správe budovy. Na základe analýzy smevám schopní poskytnúť optimalizáciu existujúceho technického vybavenia, upozorniť napríklad naporuchy či pomoc s plánovaním spotreby energií.

Monitoring efektivity práce a pracovných postupov

Ako zvýšiť ziskovosť, efektivitu práce a zároveň ochrániť na maximum citlivé dáta vašej spoločnosti? Správnym nastavením monitoringu práce, ktorý pre vás zaistíme jednoducho, rýchloa eticky.

SOFTVÉR NA MIERU

Vytvoríme vám softvérové riešenie prispôsobené vašim potrebám a cieľom. Na základe našej analýzy vám odporučíme vhodné riešenie, ktoré bude mať zmysel z funkčného aj ekonomického hľadiska.

Sme tu pre vás

Dohodnite si s nami stretnutie a bezplatnú konzultáciu, radi s vami preberieme vaše požiadavky a spoločne nájdeme riešenie šité na mieru.

Nikola Šimková

Obchodný manažér

+421 918 897 613 +421 918 897 613